Introvert, Sergi, Pg Art Gallery (08.12.2018 - 04.01.2019)

Introvert, Sergi, Pg Art Gallery (08.12.2018 - 04.01.2019)

Introvert: Basit bir dil ile içe kapanan insanlar değil, enerjisini içten (kendi özünden) alan insanlar olarak tanımlanır.

Bu basit tanımdan yola çıkarak ortaya çıkarılan serginin kolektif bir ruha bürünmüş hali ile ara ara artması ve azalmasıyla beraber yaklaşık on beş kişi ile bir yıl gibi bir zamanda ortaya çıkarılması bu serginin en önemli payesi. Altı çizilen kolektivizm yaklaşımı ile sergi, sonuçtan ziyade sürece odaklanarak, devinim içinde, çoğulcu bir disiplinel yaklaşımla karmaşa, renkli ve geçişken bir imaj dünyasının birlikteliğine de vurgu yapar.

Mehmet Sinan Kuran gündelik olaylardan ve öz yaşam öyküsünden parçalarla harmanladığı bu sergisinde disiplinler arası pratiklerin ve kolektif bir üretim biçiminin altını çiziyor. Öznel yaşamından ortaya koyduğu bellekteki anlara referans olarak üretilen her bir yapıtta, plastik ve estetik dengelerle birlikte süreç önem kazanıyor. Kuran, hafızasında yer eden ve güncelliğini koruyan imgelerden yola çıkarak salt ve soğuk bir evrene binlerce çeşitli imge ile farklı bağıntılar kurduğu renkli, canlı, vital imajların bütünselliğini aktarmakta. İroni ve zıt bir gösterge ile "Introvert" kavramını işaret eden sergi, formel estetiği kadar üretimsel sürecinde de kavrama tezatlık oluşturuyor.

Serginin üretiminin bir yıla ulaşan zaman çizelgesi içinde çeşitli disiplinlerde alanında usta birçok sanatçı ve zanaatçı ile birlikte iş birliği kurarak, sergideki yapıtların, formsal açıdan olduğu kadar plastik dengelerini de gözeterek üretimleri gerçekleştirmişlerdir. Çoğulcu pratiklerin ön planda olduğu sergi, seramik, ahşap heykel, el dikişi ile oluşturulmuş tablolar, yağlı boyalar, çizimler, defterler, hazır nesneler, neon ve hicivli devasa bir Istakoz heykelini kapsıyor. Kavramsal bütünlüğü açısından dinamik ve şaşırtıcı olarak nitelenebilecek sergi, içe dönük bir yapının aksine dışa dönük ironik bir yaklaşım ile ortaya koyuluyor. Kolektif bir üretim ve çalışmanın gücüne inanan Introvert, bugünün sanat ortamında araştırmacı bir ruh ve deneysel bir bellek sonucunda bireysel olduğu kadar birbirlerine yönelerek de, el ele, neredeyse imece usulü gibi bir yaklaşımla sinerji dolu ve büyülü olan bu sergiyi ortaya çıkarıyorlar.

Bugünün kötümser kaos ve krizlerine karşın, umut ve imge dünyasının iyimserliği içinde disiplinler arası bir bütünsellik yaklaşımla ile yapıtları üretiyorlar. Introvert sergisi, Mehmet Sinan Kuran'ın sihirli dünyasından fırlayan figürler ile bambaşka sanatçıların da fikirsel ve sanatsal katkıları dahilinde çok disiplinli estetiklerle yorumlanarak yeni bir varoluşa bürünüyor. Kuran'ın günlük hayattan zihnine geçerek yer eden gerçek imajlar, zaman içinde süzülüp çeşitli biçimlerde ortaya çıkarak gerçekdışı simgelerle izleyiciye katmanlı bir yorum olarak sunuluyor. Sergi, birçok sanatçının bir araya gelmesi sonucunda, çoklu, katmanlı ve heterojen bir dünyanın birleştirilmesiyle homojen bir imge bütünselliğini izleyiciye sunuyor.

Introvert, farklı üsluplarda çalışan sanatçılar ve yapıtları keşfetmek için eklektik ve estetik, tiyatral ve çarpıcı bir imge şöleni sunuyor!

(Kaynak; tiyatrolar.com.tr - Göresel; Introvert Instagram hesabı)

Yazar: Ajans Başkanı